Privatumo taisyklės

UAB „Kredito garantas“ užtikrina Kliento asmens duomenų saugumą, lankantis ir registruojantis internetinėje svetainėje www.refinanstuoti.lt. Įmonė įsipareigoja užtikrinti Kliento privatumą, naudojantis visomis UAB „Kredito garantas“ teikiamomis paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos “Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu“ ir kitais numatytais teisės aktais.

Gautus Kliento asmeninius duomenis UAB „Kredito garantas“ įsipareigoja tvarkyti šiais tikslais: Kliento tapatybės nustatymo; Kliento duomenų teisingumo patikrinimo;  kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, Kliento mokumo įvertinimo; įsiskolinimų valdymo, nusikalstamos veiklos prevencijos. Taip pat, kitais, sutartyje nurodytais tikslais.

Įmonė užtikrina, kad visi asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai, kad pateikti duomenys bus saugomi nuo bet kokio neteisėto tvarkymo įgyvendinant atitinkamas priemones.

Klientas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius asmens duomenis, pranešus įmonei elektroniniu paštu, susisiekus telefonu ar atvykus į vieną iš UAB „Kredito garantas“ atstovybių.

UAB „Kredito garantas“ turi teisę savo nuožiūra keisti Privatumo taisykles.